Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 18 2018

kitewalk
6920 e3c1 500
Reposted fromkaiee kaiee viaoll oll
kitewalk
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoll oll
kitewalk
5881 6a66 500
Reposted fromexistential existential viaoll oll
kitewalk
6077 5578 500
Reposted fromowca owca viaoll oll
kitewalk
0773 3c3d 500
Reposted frommsofall msofall viaoll oll
kitewalk
7227 5199 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viaoll oll
kitewalk
6684 db5f 500
Reposted fromyikes yikes viajestemdeszczem jestemdeszczem
kitewalk
9549 49f3 500
Reposted fromsouvlaki souvlaki viatfu tfu
9513 3910 500
Reposted frombrumous brumous viabylejaka bylejaka
kitewalk
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

coolcatgroup:

Here’s my cat patiently waiting for me to throw her toy after she brought it to me

Now here is her reaction when I ask her if “she’s ready” before I throw it. She knows what it means.

She’s ready guys

kitewalk

May 16 2018

kitewalk
Proszę Cię tylko o jedno - nigdy nie zmieniaj numeru telefonu. Kiedyś, tuż przed śmiercią wybiorę Twoje imię z książki telefonicznej i nacisnę zieloną słuchawkę. A po Twoim "słucham?" powiem Ci wszystko,obiecuję. Powiem Ci jak naprawdę było, jak bardzo Cię kochałam, i dlaczego nigdy o tym nie mówiłam. Powiem Ci też, że poświęciłam całe swoje szczęście dla Twojego dobra - zwyczajnie usuwając się z drogi...
— piekne
Reposted fromHetaira Hetaira viaSkydelan Skydelan
kitewalk
7755 127c 500
Reposted fromverronique verronique viadobby dobby
kitewalk
3641 a983 500
Amsterdam by Vincent Gosselin
kitewalk
6661 18a4
Reposted fromtichga tichga viaSkydelan Skydelan
kitewalk
   

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
kitewalk
8734 8934 500
Reposted fromcomatosegirl comatosegirl viaSkydelan Skydelan
kitewalk
8423 3f0c 500
Reposted fromnonperfect nonperfect viaSkydelan Skydelan
kitewalk
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Perfekcyjna niedoskonałość
Reposted frommessinhead messinhead viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl