Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2018

kitewalk
4802 6ea2 500
Reposted fromu-dit u-dit viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
kitewalk
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

yourbrothershotfriend:

foxy-mulder:

this is the most powerful image on the internet.. reblog to join the circle

image

Reblog to destroy all evil energies in your life

February 26 2018

kitewalk
4308 be1d 500
Reposted fromnutt nutt viaoll oll
kitewalk

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viathedayaftertomorrow thedayaftertomorrow
kitewalk

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viathedayaftertomorrow thedayaftertomorrow
kitewalk
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu...
— B. (z listów do Czarnego na pokolenieikea.com)
kitewalk
Reposted frommayamar mayamar viamrrru mrrru
kitewalk
4344 8298
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viahonigwurm honigwurm
kitewalk
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viahonigwurm honigwurm
kitewalk
8676 602e 500
Reposted fromhagis hagis viahonigwurm honigwurm
kitewalk
Nie da się zmienić drugiego człowieka. Można go zachęcać i wspierać, ale to wszystko. Reszta zależy od niego.
— Leisa Rayven
kitewalk
kitewalk
kitewalk
Czasami nie mamy drugich szans. Czasami rzeczy po prostu się kończą.
— Colleen Hoover
kitewalk

Zabierz mnie wszystko jedno gdzie.

— Pezet
2413 eb20 500
Reposted fromblutelf blutelf viadzony dzony
kitewalk

ourbodiesglow:

me as hell

Reposted fromweightless weightless viadzony dzony
4556 7be3
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl