Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

kitewalk
Chciałabym być dobra. Nie być dla nikogo zgryzotą. Marzę, żeby moja obecność wpływała kojąco na wszystko i wszystkich. Jest we mnie wiele gniewu, chciałabym się go pozbyć.
— Nosowska
Reposted frombeinthe beinthe viablaxkseoul blaxkseoul
1700 9b17 500
Reposted fromrawriot rawriot viablaxkseoul blaxkseoul
kitewalk
6994 1593 500
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
7565 6bbe 500
Reposted fromfinnglas finnglas viaznikajac znikajac
kitewalk
7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaznikajac znikajac
kitewalk
5564 29a6
Reposted fromczajnikq czajnikq viatfu tfu
kitewalk
5459 f17f 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viatfu tfu
kitewalk
Każdy z nas stracił kogoś, kto powinien być teraz obok.
Reposted fromiamstrong iamstrong viaznikajac znikajac
kitewalk
5561 a8fc 500
Reposted fromantihec antihec viatfu tfu
kitewalk
9535 69f8
Reposted fromkarahippie karahippie viatfu tfu
kitewalk
7811 6e4b
:>
Reposted fromvolldost volldost viatfu tfu
1974 fba6 500

catsbeaversandducks:

Cats in hats made from their own hair by Japanese photographer Ryo Yamasaki.

Via tastefullyoffensive.com

Reposted fromyoifuckedup yoifuckedup viatfu tfu
kitewalk
3168 e860
Reposted fromtron tron viahonigwurm honigwurm
kitewalk
Reposted fromsilence89 silence89 viadzony dzony
kitewalk
Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaikropka ikropka
kitewalk
7102 7e3b
Reposted frompulperybka pulperybka viadzony dzony
kitewalk
8743 bd2c
Reposted frommisza misza viadzony dzony
kitewalk
4765 d5f2
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viadzony dzony
kitewalk
2046 76fb
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl