Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 07 2017

kitewalk
- Skąd wiesz, kiedy to już koniec?  - Może kiedy bardziej kochasz wspomnienia niż osobę która stoi przed Tobą.
— autor nieznany
kitewalk
Według teorii wieloświata (multiuniwersum) - definiowanego jako zbiór wszystkich możliwych wszechświatów - każdy z nas żyje w nieskończonej liczbie światów równoległych, w których wydarza się wszystko, co możliwe. Przypomina  to trochę telewizor z kablówką - w każdym programie czeka na człowieka coś ciekawego, wystarczy tylko w odpowiedniej chwili przełączyć kanał.
— Dagny Kurdwanowska - Biblioteka samobójców
kitewalk
Objawem mojej choroby było zobojętnienie. Postępujący paraliż serca, duszy i mózgu, beznadziejny pogląd na świat.
— Joseph Conrad, "Smuga cienia"
kitewalk
- Wiem, że będzie ci ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko- "Wszyscy byli odwróceni"
kitewalk
8658 a00a

danger:

Perks of Being a Wallflower ( 2012 ) 

kitewalk
kitewalk
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

March 25 2017

kitewalk
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaoll oll
kitewalk
Reposted fromvolldost volldost viaoll oll
kitewalk
4525 1de5 500

coelasquid:

I am proud of him.

Reposted fromgoatprincess goatprincess viaoll oll
1943 3239

tastefullyoffensive:

Synchronized waking up. [x]

kitewalk
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoll oll
kitewalk
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. 
— 02:13
Reposted fromegzystencja egzystencja viaoll oll
kitewalk
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
kitewalk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl