Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

kitewalk
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmaya-chan Amaya-chan
kitewalk
9342 0bb4 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viakatieeee katieeee
kitewalk
2187 ffc5 500
Warsaw, Poland
Reposted fromhepi hepi viastuckedinsoul stuckedinsoul
kitewalk
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viaSkydelan Skydelan
kitewalk
4400 fc41 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
kitewalk
5856 2b9d 500
Reposted frommsofall msofall viastuckedinsoul stuckedinsoul
kitewalk

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

Reposted fromendlessmemories endlessmemories viaSkydelan Skydelan
kitewalk
Z przeszłością trzeba sie rozstać, nie dlatego, że była zła - dlatego że jest martwa.
Reposted frommefir mefir viadobby dobby
kitewalk
2797 333d
Reposted frommisteriousshiver misteriousshiver vialaj laj
kitewalk
Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
kitewalk
4798 76ea
kitewalk
kitewalk
8994 d311 500
Mariusz Szczygieł
Reposted frommhsa mhsa viatishka tishka
kitewalk
4859 5037 500
Reposted fromlepsze-internety lepsze-internety viatishka tishka
kitewalk
7070 283f 500
Reposted fromkeik keik viatishka tishka
kitewalk
Reposted fromshakeme shakeme viamuviell muviell
kitewalk
3458 b81c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamuviell muviell
kitewalk
1753 1c92 500
Reposted fromwyczes wyczes viatishka tishka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl